Autor: KHData:  05.01.2018

Ranking polskich naukowców

Naukowcy z 9 instytutów naukowych z 7 krajów (Danii, Estonii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Holandii,  Izraela i Hiszpanii) realizują projekt naukowy ACUMEN finansowany przez Unię Europejską w ramach 7 Programu Ramowego. Projekt dotyczy badania karier europejskich naukowców. Z jednej strony odnosi się do ulepszania metod oceny naukowców, a z drugiej poszukuje sposobów na udoskonalanie systemu nauki.

Jednym z celów projektu ACUMEN było opracowanie listy rankingowej naukowców reprezentujących polskie instytucje naukowe. Kryteria wykorzystane do budowy rankingu obejmowały indeks Hirscha (H-indeks) oraz liczbę cytowań w bazie Google Scholar Citation. Ranking obejmuje 2600 naukowców posiadających indeks H na poziomie minimum 10.  Miło nam poinformować, że wśród 9 pracowników naukowych Politechniki Białostockiej, aż 5 osób reprezentuje Wydział Inżynierii Zarządzania. Listę otwiera prof. zw. dr hab. inż. Joanicjusz Nazarko, Dyrektor Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach (h-17, liczba cytowań 977, pozycja w rankingu 741). Na kolejnych pozycjach znajdują się: dr hab. Andrzej Wasiak prof. nzw z Katedry Zarządzania Produkcją (h-13, liczba cytowań 781, pozycja w rankingu 1353) , dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw, Dziekan Wydziału Inżynierii Zarządzania (H-12, liczba cytowań 371, pozycja w rankingu 1812), dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw, kierownik Katedry Zarządzania Produkcją (h-10, liczba cytowań 359, pozycja w rankingu 2380) oraz dr Anna Kononiuk z Międzynarodowego Chińskiego i Środkowo-Wschodnioeuropejskiego Instytutu Logistyki i Nauki o Usługach (h-10, liczba cytowań 274, pozycja w rankingu 2538). Pełna lista rankingowa znajduje się na stronie: http://www.webometrics.info/en/node/98.
 

Strategia rozwoju naszego Wydziału, wśród wielu zadań odnoszących się umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki, zawiera również zapis wprost odnoszący się do internacjonalizacji: zwiększenie udziału Wydziału i jego istotności w krajowym i międzynarodowym dorobku badawczym (s. 22, p. 2.3 Strategii Rozwoju Wydziału…). Gratulujemy dużego dorobku i rozpoznawalności naszym koleżankom i kolegom, a jednocześnie dziękujemy, że ich osobiste sukcesy przekładają się na sukcesy Wydziału Inżynierii Zarządzania i dokumentują fakt, że cele w Strategii nie były stawiane na wyrost.

                              

Wróć do listy