Autor: KHData:  21.12.2017

Dr hab. Ewa Glińska

Drogie Koleżanki i Koledzy,

jest mi niezmiernie miło poinformować, że nasza Koleżanka Ewa Glińska w dniu 20 grudnia br. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, dyscyplinie nauki o zarządzaniu.

Postępowanie habilitacyjne zostało przeprowadzone przez Radę Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Tytuł osiągnięcia naukowego dr hab. Ewy Glińskiej brzmi: Budowanie marki miasta. Koncepcje, warunki, modele.

Serdecznie gratulujemy naszej Koleżance i życzymy Pani doktor habilitowanej Ewie Glińskiej dalszych sukcesów zawodowych.

dr hab. inż. Katarzyna Halicka
Prodziekan ds. Nauki

             

Wróć do listy