Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

 Autor: AKData:  16.12.2017

Zespół beFORE na ECMT+

W dniach 14-15 grudnia 2017 roku dr Anna Kononiuk, dr Alicja Gudanowska z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Anna Pająk z Instytutu Technologii Eksploatacji z Radomia uczestniczyły w warsztatach badawczych pt. Where do you go, entrepreneurship education? ECMT+ teacher training event (www.ecmt-plus.eu) zorganizowanych przez Politechnikę Poznańską. Wydarzenie miało na celu wymianę doświadczeń w zakresie nauczania przedsiębiorczości, skutecznego komunikowania się w środowisku międzynarodowym oraz wyzwań edukacyjnych w obszarze nauk ekonomicznych. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z doświadczeniem innych badaczy w zakresie kompetencji przedsiębiorczych zarówno studentów, jak i nauczycieli akademickich. Spotkanie było również okazją do prezentacji dotychczasowych wyników projektu: „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies” – beFORE (http://futureoriented.eu/).

 

Wróć do listy