Archiwalny serwis www - może zawierać elementy, które nie są dostępne dla szerokiego grona odbiorców ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami.
 

 Autor: WIZData:  14.12.2017

Warsztaty pt. Horizon scanning – from interesting to useful - from practice to impact

W dniach 13-14 grudniach br. w Brukseli -  dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw. oraz dr hab. inż. Katarzyna Halicka uczestniczyły w warsztatach pt. Horizon scanning – from interesting to useful - from practice to impact, organizowanych w ramach projektu EKLIPSE. Celem projektu EKLIPSE (http://www.eklipse-mechanism.eu/) finansowanego ze środków Programu Horyzont 2020, jest wypracowanie innowacyjnych mechanizmów wsparcia polityki UE  w zakresie usług na rzecz zachowania bioróżnorodności i ekosystemów.

Celem warsztatów było stymulowanie wymiany dobrych praktyk oraz sformułowanie rekomendacji, które mogą być wykorzystywane przez różne grupy interesariuszy w procesie identyfikacji wyłaniających się trendów, wydarzeń, technologii itp. Proces ten określany jest mianem Horizon Scanning i oznacza identyfikację wczesnych sygnałów przyszłych zdarzeń/procesów, które mogą mieć istotny i ważny wpływ w przyszłości. Technika Horizon Scanning jest z sukcesem wykorzystywana zarówno przez instytucje publiczne, jak i sektor biznesu:

Przykład wykorzystania HS przez instytucje odpowiedzialne za kształtowanie polityki:
https://www.gov.uk/government/news/horizon-scanning-programme-a-new-approach-for-policy-making

Przykład wykorzystania HS przez sektor biznesu:
http://www.futuresme.eu/resources/adaptive/horizon-scanning

W trakcie warsztatów uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z nowymi technikami prowadzenia dyskusji i wymiany doświadczeń takimi jak: Fish-Bowl oraz Wold Cafe.

Wróć do listy