Autor: KPData:  08.12.2017

Dzień na Studiach uczniów IV LO w Białymstoku na Wydziale Inżynierii Zarządzania

Prezentacja oferty edukacyjnej, zasady rekrutacji, wykład, zajęcia laboratoryjne, spotkanie ze studentami I roku, przedstawicielami Samorządu Studentów PB, kół naukowych Formacja i LogiSQUAD oraz Studenckim Forum BCC to wszystko miało miejsce podczas spotkania maturzystów z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku na Wydziale Inżynierii Zarządzania   w ramach projektu "Dzień na studiach”. W przedsięwzięcie byli zaangażowani także studenci koła studenckiego CAVE z Wydziału Architektury. Otwierając spotkanie Prodziekan ds. Nauki dr hab. inż. Katarzyna Halicka, życząc powodzenia na maturze oraz trafnych decyzji przy wyborze studiów, zaprezentowała w kilku zdaniach Wydział Inżynierii Zarządzania, zachęcając do zapoznania się z ofertą edukacyjną i możliwościami jakie daje młoda i dynamiczna jednostka Politechniki Białostockiej.

Wykład akademicki poprowadził dr inż. Romuald Ziółkowski mówiąc o podróżach po Europie i świecie jako drodze do rozwoju osobistego i zawodowego. W laboratoriach mgr Tomasz Trochimczuk, mgr inż. Łukasz Budzyński i mgr Mateusz Kikolski przybliżyli uczniom świat rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej, programowania legorobotów i działań logistycznych.   

Wychowawca kasy III f Małgorzata Bajguz stwierdziła, że takie spotkania są bardzo potrzebne, szczególnie zwróciła uwagę na prezentowane możliwości jakie daje uczestnictwo w studenckich kołach naukowych.

Beata i Asia z klasy informatycznej były szczególnie zadowolone z ilości informacji jakie przekazała Justyna Grodzka z Centrum Rekrutacji, Studiów Podyplomowych i Szkoleń PB.

W akcji „Dzień na studiach” uczestniczyły trzy klasy maturalne z IV Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Program wydarzenia

Wróć do listy