Autor: JSData:  06.12.2017

Konferencja otwierająca projekt GoSmart BSR

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Centrum Nowoczesnego Kształcenia w Białymstoku odbyła się konferencja otwierająca projekt GoSmart BSR pt. „Wzmacnianie inteligentnych specjalizacji poprzez intensyfikację współpracy międzynarodowej”, organizowana przez Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej przy współpracy Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

„Dziękuję Politechnice Białostockiej za podjęcie takiego przedsięwzięcia, mając nadzieję, że przyniesie on efekt w postaci rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu”  – powiedział podczas uroczystego otwarcia Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski.

Kierownik projektu dr hab. inż. Wiesław Urban, prof. nzw. zaprezentował ideę projektu GoSmart BSR, którą jest opracowanie, testowanie oraz uruchomienie trwałego Transnarodowego Systemu Brokerskiego Innowacji, wspierającego internacjonalizację oraz innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw.

Dr. Elke von Kuick z Hamburg Institute of International Economics (Niemcy) zaprezentowała doświadczenia w zakresie strategii inteligentnych specjalizacji, natomiast Robert Strzelecki z TenderHut oraz Dariusz Stankiewicz z P.U.P.H. MONROL podzielili się dotychczasowymi sukcesami w internacjonalizacji podlaskiego biznesu.

Podczas konferencji odbyły się również dwie dyskusje panelowe, które wzbudziły gorącą debatę wśród prelegentów oraz szerokie zainteresowanie słuchaczy. Poruszono w nich kwestie dotyczące funkcjonowania inteligentnych specjalizacji na Podlasiu oraz sposobów internacjonalizacji biznesu w regionie. Podczas dyskusji eksperci stwierdzili, że potrzebna jest współpraca między biznesem  a jednostkami badawczo-rozwojowymi, aby tworzyć „produktywne i efektywne innowacje”, które pozwolą rozwijać i internacjonalizować biznes w regionie, a „projekt GoSmart BSR może stać się doskonałym impulsem do podjęcia takiego przedsięwzięcia” – podsumował prezes PFRR Andrzej Parafiniuk.

Projekt GoSmart BSR realizowany jest w ramach The Interreg Baltic Sea Region Programme 2014-2020. Liderem projektu jest Politechnika Białostocka, partnerem regionalnym - Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku, pozostali partnerzy projektu pochodzą z 6 krajów regionu Morza Bałtyckiego - Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy.

 

Wróć do listy