Autor: WIZData:  04.12.2017

International entrepreneurship trainings with workshops

W dniach 30 listopada – 1 grudnia na Wydziale Inżynierii Zarządzania odbyła się międzynarodowa Konferencja „International entrepreneurship trainings with workshops”, która została zorganizowana w ramach projektu „Lithuania-Poland Cooperation Platform Supporting Newly Established Business and Promoting Entrepreneurship”. Realizowany projekt obejmuje działania mające na celu wzmocnienie jakości usług organizacji wspierających przedsiębiorczość (także uczelni wyższych) na obszarze objętym programem Interreg Polska - Litwa poprzez dzielenie się wiedzą i dobrymi praktykami. Liderem Projektu jest Kaunas University of Technology (Litwa), a partnerami: Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, Suwalski Park Naukowo-Technologiczny Polska Wschód oraz Alytus College (Litwa), Taurage District Municipality Administration (Litwa), Kaunas Chamber of Commerce Industry and Crafts (Litwa). Zespół projektowy na Wydziale Inżynierii Zarządzania składa się z 6 osób: dr hab. inż. Joanny Ejdys, prof. nzw., dr Ewy Glińskiej (koordynator projektu), dr inż. Joanny Godlewskiej, dr Marty Jarockiej, dr Urszuli Kobylińskiej, mgr Eweliny Tomaszewskiej.

Konferencja połączona z warsztatami skierowana była do studentów oraz młodych przedsiębiorców, którzy zainteresowani są problematyką startupów i potrzebują wsparcia merytorycznego w rozwijaniu swoich idei biznesowych. Wśród uczestników Konferencji byli także studenci zaprzyjaźnionych uczelni z Litwy i Łotwy oraz studenci z innych krajów studiujący obecnie na Wydziale Inżynierii Zarządzania w ramach programów  Erasmus+ oraz LogMan2. Prelegentami podczas wydarzenia i jednocześnie prowadzącymi warsztaty byli uznani w kraju trenerzy biznesu: Andrzej Kuśmierz i Michał Korba. Dr Andrzej Kuśmierz pracuje w Katedrze Strategii Akademii Koźmińskiego w Warszawie. Jest wykładowcą, trenerem i konsultantem w zakresie modeli biznesowych, przywództwa i strategii e-biznesu. Wspiera naukowców w zakresie wprowadzania ich pomysłów na rynek. Jest liderem i współzałożycielem Warszawskiego Akceleratora Technologii oraz twórcą Idea2Business (PreSeed Fund) i TTRQ.pl – platformy dla prywatnych inwestorów. Michał Korba pełni funkcję menedżera ds. wzrostu w UserEngage. Był współtwórcą aplikacji iWisher.pl.  Przed założeniem iWishera przez 6 lat kierował projektami internetowymi w agencji reklamowej Vena Art. Jest specjalistą w obszarze marketingu internetowego, a także konsultantem ds. public relations.

Wszystkim uczestnikom Konferencji serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, nadzwyczajną aktywność podczas warsztatów, inspirujące pomysły, świetną pracę zespołową oraz merytoryczne prezentacje.

Komitet Organizacyjny Konferencji:

Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw.
Dr Ewa Glińska
Dr inż. Joanna Godlewska
Dr Marta Jarocka
Dr inż. Halina Kiryluk
Dr Urszula Kobylińska
Mgr Ewelina Tomaszewska

  

Wróć do listy