Autor: BTData:  29.11.2017

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej zaprasza na 14-godzinny kurs dla entuzjastów rynków finansowych.

Szkoła Giełdowa to program edukacyjny skierowany do studentów, pracowników i wszystkich zainteresowanych rynkami kapitałowymi, sposobami inwestowania i zasadami rządzącymi rynkiem papierów wartościowych. Wydział Inżynierii Zarządzania realizuje go we współpracy z Fundacją Giełdy Papierów Wartościowych. Celem jest kształcenie w zakresie obrotu papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi. Zajęcia prowadzą specjaliści z zakresu rynku kapitałowego, wykładowcy akademiccy oraz pracownicy instytucji rynku giełdowego. 

Więcej informacji na stronie: http://wiz.pb.edu.pl/Szkola-Gieldowa

Zapisy na stronie: www.gpw.pl/podstawy-inwestowania-na-gieldzie 

Wróć do listy