Autor: ŁNData:  18.10.2017

Rafael Popper na WIZ

Znany na świecie badacz i innowator, dr Rafael Popper, odwiedził Wydział Inżynierii Zarządzania. Była to okazja do wymiany informacji na temat bieżących projektów naukowych i dyskusji o zagadnienia foresightu, kompetencji i polityki innowacyjnej.

Rafael Popper pracuje obecnie w fińskim centrum badawczo-rozwojowym VTT - krajowym liderem, jeśli chodzi o liczbę zgłaszanych rocznie patentów. Jest też założycielem firmy Futures Diamond. Podczas swojej wizyty na Wydziale Inżynierii Zarządzania dr Popper zreferował swoje obecne projekty badawcze, ze szczególnym uwzględnienie inicjatywy CASI-F.

Pracownicy WIZ mieli okazję przedstawić gościowi i omówić z nim swoje zainteresowania naukowe oraz aktualnie realizowane zadania badawcze związane z szeroko rozumianymi studiami nad przyszłością. Dr hab. inż. Katarzyna Halicka zapoznała dra Poppera ze swoim dorobkiem w zakresie prospektywnej oceny technologii. Dr Alicja Gudanowska i dr Anna Kononiuk zaprezentowały założenia i cele projektu beFORE - Becoming Future-Oriented Entrepreneurs in universities and companies. Opisały przebieg trwającego zdania badawczego polegającego na rozpoznaniu i syntezie zorientowanych przyszłościowo kompetencji u menedżerów, absolwentów uczelni i naukowców. Dr Andrzej Magruk podzielił się refleksjami na temat istoty niepewności w kontekście rozwijającego się internetu rzeczy oraz przemysłu 4.0. Dr Łukasz Nazarko wyjaśnił, w jaki sposób projekt NANO2ALL - Nanotechnology Mutual Learning Action Plan for Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology wprowadza w życie koncepcję odpowiedzialnych badań i innowacji w obszarze nanotechnologii.

W podsumowaniu przedyskutowano możliwe kierunki współpracy naszej kadry z ośrodkami, w których pracuje dr Popper.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Wróć do listy