Autor: AKData:  16.08.2017

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej przystąpił do Europejskiej Sieci Foresightowej (Foresight Europe Network)

Ponad 300 uczestników z 30 krajów zainteresowanych aktywnym kształtowaniem przyszłości w swoich organizacjach i regionach spotkało się w dn. 12-13 czerwca 2017 r. na 18 międzynarodowej konferencji „Futures of a Complex World” organizowanej przez fińskie centrum studiów nad przyszłością Uniwersytetu Ekonomicznego w Turku (Finland Futures Research Centre, Turku School of Economics), przy współpracy z Finland Futures Academy, the National Foresight Network, Finland oraz Foresight Europe Network (FEN).

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej był reprezentowany przez dr Alicję Gudanowską oraz dr Annę Kononiuk. Pierwszego dnia konferencji Anna Kononiuk (Politechnika Białostocka) wraz ze współautorkami Anną Sacio-Szymańską (ITeE-PIB) i Judit Gaspar (Corvinus University) zaprezentowały artykuł pt. “What future for businesses in Visegrad countries?”  w ramach sesji tematycznej: “Futures of Consumption and the Economy”  facilitowanej przez Riela Millera (UNESCO).  Temat przewodni artykułu stanowi podejście metodyczne obejmujące metody ilościowe i jakościowe, które autorki zastosowały w projekcie “Mobilizing corporate foresight potential in V4 countries – FOR_V4” do analizy scenariuszy rozwoju gospodarczego państw Grupy Wyszehradzkiej oraz do opracowania indywidualnych wizji rozwojowych przedsiębiorstw wspólnie z przedstawicielami sektora biznesu oraz praktykami foresightu z tych czterech krajów. Drugiego dnia konferencji, Alicja Gudanowska (Politechnika Białostocka) zaprezentowała pracę na temat „Diagnosis process in foresight research using network visualization” w ramach sesji posterowej.

Po oficjalnym  zakończeniu konferencji rozpoczęło się spotkanie przedstawicieli Foresight Europe Network (www.feneu.org). Celem działania FEN jest rozwój foresightu w Europie poprzez: inicjowanie współpracy w środowisku praktyków, realizację wspólnych projektów w ramach sieci oraz popularyzację foresightu na konferencjach i innych wydarzeniach, a także w publikacjach.

Na spotkaniu przewodnicząca sieci Cornelia Daheim zaprezentowała główne obszary tematyczne FENu: The Future of Work, Foresight Capacity Building, Creating the Future with Younger Generation, Future of Cities (Cornelia Daheim). Ponadto w trakcie spotkania:

  • przedstawiono aktualnie prowadzone prace w projekcie beFORE: “Becoming future-oriented entrepreneurs in universities and companies” (Anna Sacio-Szymańska);
  • zaprezentowano działania podejmowane w zakresie budowania zdolności foresightowych w Czechach oraz w Meksyku (Michal Pazour, Martha Montemayor);
  • omówiono ideę oraz dotychczasowe rezultaty projektu BIO-TSUNAMI: “The new tsunami of socio-technicalchange: Foresight of agro/ bio/ chemo/ eco/ cogno/…convergence” (Emmanuel Koukios);
  • przedstawiono możliwości narzędzia informatycznego, dedykowanego zespołom realizującym przedsięwzięcia foresightowe: The Futures Platform (TuomoKuosa);
  • zaprezentowano możliwości finansowania międzynarodowych projektów sieci FEN (Anna Sacio-Szymańska).

  

Przystąpienie Wydziału Zarządzania do sieci stwarza realną szansę współpracy w międzynarodowych zespołach badawczych oraz prowadzenia wspólnych badań naukowych. W trakcie spotkania dyskutowano ideę i cząstkowe rezultaty realizacji projektu beFOREBecoming future-oriented entrepreneurs in universities and companies (www.before-alliance.eu) z partnerami sieci, który Politechnika Białostocka realizuje wspólnie z: Instytutem Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy w Radomiu (Polska) – KOORDYNATOR PROJEKTU, University of Pisa (Włochy), Mondragon University – Faculty of Business Studies (Hiszpania), Free University Berlin – Futur Institut (Niemcy), ValueDo (Włochy), 4CF (Polska), ERREQUADRO (Włochy), PROSPEKTIKER (Hiszpania), AVENITURE (Niemcy).

 

Wróć do listy