Autor: AKData:  26.05.2017

II spotkanie projektu pt. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE"

W dniach 22-23 maja 2017 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się drugie spotkanie projektu pt. „Becoming Future-ORiented Entrepreneurs in universities and companies – beFORE". Eksperci reprezentujący cztery uniwersytety, jeden instytut badawczy oraz pięć przedsiębiorstw o profilu foresightowym zastanawiali się nad kompetencjami menedżera zorientowanego na przyszłość, omówili bieżące sprawy projektowe oraz uczestniczyli w warsztatach pt. Futures Literacy przygotowanych przez przedsiębiorstwo 4CF.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji studentów, kadry akademickiej oraz przedsiębiorców w obszarze foresightu w myśl koncepcji Futures Literacy. Partnerzy konsorcjum opracują i wdrożą pilotażowo program e-szkolenia foresightowego w Polsce, we Włoszech w Hiszpanii oraz w Niemczech. Całkowity budżet projektu wynosi 748 211 euro, a na jego realizację przewidziano 36 miesięcy.

Przedsięwzięcie jest realizowane pod kierunkiem Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu, a partnerami projektu są: Politechnika Białostocka (Polska), 4CF (Polska), University of Pisa (Włochy), Mondragon University – Faculty of Business Studies (Hiszpania), Free University Berlin – Futur Institut (Niemcy), ValueDo (Włochy), ERREQUADRO (Włochy), PROSPEKTIKER (Hiszpania), AVENITURE (Niemcy).

Kierownikiem projektu ze strony Politechniki Białostockiej jest dr Anna Kononiuk. W skład zespołu badawczego wchodzą: prof. Joanicjusz Nazarko, prof. Joanna Ejdys, dr hab. Katarzyna Halicka, dr Andrzej Magruk, dr Alicja Gudanowska, dr Łukasz Nazarko, dr Katarzyna Dębkowska, dr Urszula Kobylińska oraz dr Ewa Glińska.

Zachęcamy do zapoznania się z opisem projektu na oficjalnej stronie Programu ERASMUS +.

  

Wróć do listy