Autor: ŁNData:  31.03.2017

Nanotechnologia w tekstyliach - zaproszenie na warsztaty dialogu z obywatelami

Zapraszamy do udziału w warsztatach dialogu z obywatelami na temat zastosowań nanotechnologii w tekstyliach. Zgłoszenia prosimy nadsyłać na formularzu zgłoszeniowym (pobierz) do 20 kwietnia. Spośród zgłoszonych kandydatów zespół projektowy wytypuje 16 osób mając na uwadze konieczność zapewnienia możliwie największej różnorodności grupy. Informacja o kwalifikacji na warsztaty zostanie podana 21 kwietnia.

Czas: 24 kwietnia 2017, godz. 10.00-15.00

Miejsce: Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej,Ojca Stefana Tarasiuka 2, 16-001 Kleosin, Sala 101 KB

PROGRAM

9.30-10.00 - Rejestracja
10.00-10.30 - Wprowadzenie do warsztatów i projektu NANO2ALL
10.30-11.30 - Generowanie w grupach pomysłów na zastosowania nanotechnologii w tekstyliach
11.30-11.45 - przerwa kawowa
11.45-12.30 - Konceptualizacja wygenerowany pomysłów
12.30-13.00 - Rozpoznanie potrzeb, obaw i oczekiwań związanych z wygenerowanymi pomysłami
13.00-13.15 - przerwa
13.15-14.00 - Priorytetyzacja rozpoznanych potrzeb, obaw i oczekiwań
14.00-15.00 - obiad

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Warsztaty są organizowane w ramach projektu NANO2ALL - Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology. Projekt jest finansowany z programu Horyzont 2020. Politechnika Białostocka jest partnerem (third party) w projekcie jako członek sieci Ecsite.

                                                                                                                                                     

Wróć do listy