Autor: ŁNData:  06.12.2016

Szkolenie moderatorów w projekcie NANO2ALL

Jak nanotechnologie będą wpływać na życie mieszkańców naszego regionu, kraju o kontynentu za 5, 10, 15 lat - poszukiwanie odpowiedzi na to pytanie jest głównym zadaniem zespołu Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej biorącego udział w projekcie NANO2ALL (Nanotechnology Mutual Learning Action Plan For Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology).

W dniach 5-8 grudnia na Vrije Universiteit Amsterdam (VU) dr Łukasz Nazarko i dr Urszula Widelska biorą udział w warsztatach szkoleniowych przygotowujących moderatorów konsultacji społecznych dotyczących rozwoju nanotechnologii. Konsultacje odbędą się w 2017 roku i będą miały wieloetapowy przebieg. Celem konsultacji jest refleksja nad możliwymi korzystnymi i niekorzystnymi konsekwencjami rozwoju nanotechnologii w perspektywie następnych 15 lat. Wyniki konsultacji będą podstawą do opracowanie scenariuszy rozwoju nanotechnologii oraz rekomendacji dla polityki Unii Europejskiej w zakresie odpowiedzialnego rozwoju nanotechnologii. W konsultacjach wykorzystane zostanie narzędzie o nazwie Scenario Exploration System opracowane w Joint Research Centre - jednostce badawczej Komisji Europejskiej - we współpracy z Hawaii Research Center for Futures Studies. Na spotkaniu narzędzie zostało po raz pierwszy przetestowane przez uczestników. Dodatkowo, trenerzy z VU przeprowadzili z przedstawicielami konsorcjantów ćwiczenie kreatywnego prototypowania wyimaginowanych obiektów związanych z nanotechnologią.

Projekt NANO2ALL jest finansowany w ramach programu Horyzont 2020. Politechnika Białostocka jest partnerem (third party) w projekcie jako członek sieci Ecsite.

 


fot. Łukasz Nazarko

   

Wróć do listy