Autor: JEData:  02.11.2016

Wydział Zarządzania wśród realizatorów projektu pt. LT - PL cooperation platform supporting newly established business and promoting entrepreneurship

Koleżanki i Koledzy,


miło mi poinformować, Wydział Zarządzania znalazł się wśród realizatorów projektu pt. LT - PL cooperation platform supporting newly established business  and promoting entrepreneurship, który uzyskał finansowanie w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. Podczas spotkania Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniach 26-27 października br. spośród 108 złożonych wniosków projektowych, do finansowania zostało zakwalifikowanych 29 projektów.

Projekt, w którym Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej jest partnerem będzie realizowany w konsorcjum następujących instytucji: Kaunas University of Technology (Lider); Alytus College; Taurage District Municipality Administration; Kaunas Chamber of Commerce oraz  Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach.

Całkowita wartość projektu wynosi przeszło 410 tys. euro, z czego udział Wydziału Zarządzania - 75 tys. euro.

Wniosek aplikacyjny został złożony w ramach Priorytetu 2: Promoting sustainable and quality employment and supporting labour mobility, Działanie 2.1. To promote business creation, development and cooperation through improved business support services

Szczegółowe informacja o wynikach I konkursu znajdziecie na stronach:

http://lietuva-polska.eu/en/news/29_applications_selected_for_co_funding_of_the_programme_2.html
http://lietuva-polska.eu/pl/aktualno_ci/29_projekt_w_wybranych_do_dofinansowania_w_ramach_programu_2.html
http://www.wrotapodlasia.pl/pl/fundusze_europejskie/fundusze_europejskie/22-projekty-z-programu-interreg-litwa-polska-zrealizuja-szpitale-samorzady-i-uczelnie-z-naszego-regionu.html

W skład zespołu przygotowującego wniosek aplikacyjny ze strony Wydziału Zarządzania wchodziły następujące osoby: dr Ewa Glińska, dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. nzw., dr Ewa Rollnik-Sadowska, dr Danuta Szpilko, dr Joanna Godlewska.

Serdecznie gratuluję

Joanna Ejdys
Dziekan Wydziału Zarządzania

  
   

Wróć do listy