Autor: WZData:  29.10.2016

LOGISTYKA - II stopień - profil praktyczny

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej uzyskał uprawnienia do prowadzenia na kierunku LOGISTYKA kształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Cele kształcenia obejmują:

a) przekazanie specjalistycznej wiedzy z zakresu logistyki,

b) wyposażenie absolwentów w umiejętności:

  • planowania i modelowania systemów transportowych,
  • rozwiązywania problemów optymalizacyjnych w przewozach,
  • doskonalenie łańcucha dostaw poprzez modelowanie i optymalizacje,
  • zastosowania systemów cyber-fizycznych w logistyce,
  • prowadzenia badań rynkowych na potrzeby zarządzania logistycznego,
  • zarządzania międzynarodowymi i globalnymi łańcuchami dostaw,
  • zarządzania strategicznego, kapitałem ludzkim, ryzykiem, budowania konkurencyjności przedsiębiorstwa,
  • prowadzenia rachunku kosztów logistycznych.
    

c) kształtowanie wrażliwości etyczno-społecznej, otwartości na relacje z innymi, zaangażowania i poczucia odpowiedzialności w środowisku pracy i poza nim.  

Więcej informacji o kierunku można znaleźć na stronie:
http://wz.pb.edu.pl/Kandydaci/Oferta-edukacyjna/Kierunki-studiów/Logistyka-2

                                 

Wróć do listy