Autor: ACData:  01.09.2016

ACCA - prestiżowa kwalifikacja zawodowa na Wydziale Zarządzania

Od 2014 roku Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej prowadzi nową specjalność z egzaminami akredytowanymi przez ACCA - studia II stopnia

Wysokie zarobki! Wiele możliwości! Gruntowna wiedza!

NOWA SPECJALNOŚĆ DLA AMBITNYCH STUDENTÓW

RACHUNKOWOŚĆ I ZARZĄDZANIE FINANSAMI ACCA

Co to jest ACCA?

Association Of Chartered Certified Accountants zrzesza 430 000 studentów i 162 000 członków na świecie. Egzaminy ACCA można zdawać już w ponad 173 krajach. ACCA jest jedną z najbardziej prestiżowych kwalifikacji zawodowych na świecie i jest formalnie uznawana przez państwa członkowskie Unii Europejskiej. 

ACCA posiada 1 300 członków oraz 3 500 studentów w Polsce. 

Aby zdobyć dyplom ACCA należy zdać 14 specjalistycznych egzaminów. Egzaminy ACCA można zdawać na całym świecie, w tym również w Polsce.     

ACCA to jedna z najbardziej prestiżowych biznesowych kwalifikacji zawodowych, doceniana przez pracodawców na całym świecie. Członkowie ACCA mają otwartą drogę do kariery wszędzie tam, gdzie poszukiwani są najlepsi specjaliści z zakresu rachunkowości i finansów. 

Ponad 8000 pracodawców na całym świecie tworzy sieć akredytowanych firm, które chętnie zatrudniają i wspierają rozwój członków i studentów ACCA.

ŚCIEŻKA ACCA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA

Specjalność Rachunkowość i Zarządzanie Finansami oferowana jest na II stopniu studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Specjalność ta podzielona jest na dwie grupy:

I. Rachunkowość i Zarządzanie Finansami 
II. Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA 

Program studiów na specjalności RiZF ACCA został przygotowany w oparciu o zakres materiału niezbędny do zdobycia prestiżowej kwalifikacji ACCA. Część przedmiotów wykładanych w ramach specjalności odpowiada przedmiotom oraz egzaminom ACCA na poziomie Fundamentals. W odróżnieniu od studentów z grupy Rachunkowość i Zarządzanie Finansami studenci z grupy Rachunkowość i Zarządzanie Finansami ACCA zdają  akredytowane przez ACCA egzaminy z przedmiotów F5-F9. Każdy zdany egzamin oznacza uznanie danej kwalifikacji przez ACCA. Studenci specjalności nie muszą zdawać egzaminów w języku angielskim w centrach ACCA, zdają je w języku polskim na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej w toku studiów. Zakres egzaminu zdawanego na Wydziale Zarządzania odpowiada zakresowi egzaminów ACCA. Studenci otrzymują wsparcie w postaci wykładów i ćwiczeń z wymienionych przedmiotów. 

Dlaczego warto zdobyć kwalifikację ACCA?

ACCA otwiera drogę do kariery na wielu różnych stanowiskach związanych z finansami i nie tylko, np.:
•    Kontroler finansowy
•    Analityk biznesowy
•    Audytor
•    Zarządzający funduszami inwestycyjnymi
•    Manager ds. raportowania
•    Manager ds. planowania i analiz
•    Dyrektor ds. ryzyka
•    Dyrektor finansowy
•    Członek zarządu ds. finansowych (CFO)

Średnie miesięczne wynagrodzenie wg Goldman Recruitment Salary Survey, 2013:
•    osoby posiadającej kwalifikację ACCA – 20 200 zł
•    osoby w trakcie uzyskiwania kwalifikacji – 11 500 zł 


   

Wróć do listy