Autor: ŁNData:  27.10.2015

Nano2trust zainaugurowany w Porto

Jak angażować europejskie społeczeństwa w dialog na temat szans i zagrożeń związanych z rozwojem nanotechnologii? – to pytanie przyświecało autorom projektu NANO2TRUST. Nanotechnology Mutual Learning Action Plan for Transparent and Responsible Understanding of Science and Technology realizowanego w ramach programu ramowego Horyzont 2020. W seminarium inauguracyjny w Porto (Portugalia) biorą udział przedstawiciele Politechniki Białostockiej – prof. Joanna Ejdys i dr Łukasz Nazarko. Nasza uczelnia jest jedynym polskim uczestnikiem tego międzynarodowego projektu. Bazując na doświadczeniu z realizacji projektu Foresight technologiczny <NT FOR Podlaskie 2020>. Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii, zespół Politechniki Białostockiej będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat rozwoju nanotechnologii. Wyniki konsultacji mają stanowić wparcie informacyjno-analityczne dla polityki Unii Europejskiej w zakresie badań i rozwoju w obszarze nanotechnologii.


Wróć do listy